OFERTY DLA OSÓB PRYWATNYCH

» Kompleksowa pomoc przy podatkach

» Roczne rozliczenie podatkowe

» Korekta rozliczeń podatkowych z poprzednich lat

» Załatwienie formalności związanych z wypłatą urlopowego (feriepenge)

» Załatwienie formalności związanych z rejestracją NEM KONTA

» Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zasiłkiu rodzinnego w Danii

» Wykonanie i złożenie dokumentacji związanej z wystąpieniem o stypendium SU

» Wykonanie i złożenie dokumentacji związanych z uzyskaniem pozwolenia na auto w Danii

» Załatwienie formalności z zarejestrowaniem w Danii auta na zagranicznych tablicach rejestracyjnych

» Pomoc związana z eksportem duńskiego auta – odzyskiwanie podatku akcyzowego (afgift)

» Wykonanie i lub złożenie dokumentacji związanej z zatwierdzeniem w Danii wykształcenia uzyskanego w Polsce

» Pomoc przy załatwianiu wszelkich spraw administracyjnych, w komunie, banku, szkole itp.

» Wykonanie i złożenie dokumentacji związanej z otrzymaniem dodatku przedszkolnego

» Wykonanie i złożenie dokumentacji związanej z otrzymaniem dodatku mieszkaniowego

» Pomoc w zakupie domu

» Pomoc przy uzyskaniu kredytu

» Konsolidacja kredytu – doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej oferty

» Informacje o przepisach obowiązujących osóby fizyczne w Danii

» Oferujemy pakiet usług dla rozpoczynających lub chcących rozpocząć prace w Danii

» Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia pobytu w Danii

» Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na pracę w Danii

» Pomoc przy załatwieniu formalności związanych z meldunkiem w Danii

» Wyrobienie numeru podatkowego CPR

» Wyrobienie żółtej karty ubezpieczeniowej

» Pomoc przy otwarciu konta bankowego w Danii

» Wyrobienie lub zmiana karty podatkowej

» Załatwienie formalności związanych z wymeldowaniem , zakończeniem obowiązku podatkowego

» Załatwienie wszelkich innych formalności związanych z zakończeniem pobytu w Danii

» Załatwienie formalności związanych z wypłatą składek emerytalnych w przypadku stałego opuszczenia Danii

Jeśli nie znalazłeś w naszej ofercie usługi, którą jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy rozwiązanie dla Twojego problemu.

pl_PLPL